zdrada pomoc psychologiczna bezpłatna

zdrada pomoc psychologiczna bezpłatna

 

Pogotowie psychoterapeutyczne

Zdrady i załamania nerwowe

mgr Renata Kamińska o sobie: Tak, wiem co to zdrada. Wiem co przeżywasz.

Pozwól sobie pomóc!  – Ja też kiedyś jej potrzebowałam

Mam długoletnią praktykę w zakresie pomocy i porad psychoterapeutycznych. Specjalizuję się w pomocy w przypadku załamań nerwowych, konfliktów partnerskich, kryzysach wywołanych zdradą lub podejrzeniem zdrady.

 

Pacjentów przyjmuję w moim gabinecie we Wrocławiu.

 

Uwaga redaktorska: Wpis grzecznościowy. Polecamy ten kontakt. Admin.